Erik A. Frandsen, Michael Kvium, Christian Lemmerz & Nina Sten-Knudsen: Then & Now

 

Gallery Faurschou Copenhagen

03 August – 28 August 2010

Press Release (Danish):

 

I august måned viser Faurschou CPH galleriets danske kunstnere i en ophængning som er karakteriseret ved at præsentere både et ældre og et nyere værk af hver kunstner.

 

Det er en fin ophængning af stærke enkeltværker som viser, at der er meget tankegods og æstetisk kraft i de fire kunstner-kollegers værker, hvor menneskekroppen, kærligheden, uhyrligheden, smerten og døden udgør en fælles referenceramme.

 

Christian Lemmerz’ Gebein (1992) – en stor bunke afhuggede arme og ben i kridhvid gips - fremstår helt friskt og stadigt lige frapperende. Som med Nina Sten-Knudsens Galger (1978/2010), en række af lædergalger, der hænger fra væggen, er det enkle æstetiske greb, rigeligt til at fremmane rædslen for beskueren. Michael Kviums Tankemodel (Organisk) (1989) er et barokt fint malet nærbillede fra kroppens indre – det kunne være tarme eller hjernemasse – et væv af gyldenbrune farver som spiller op mod Erik A. Frandsens slyngede neon-rør i værket Green Ghost (1997), hvor kroppenes omfavnende bevægelser er blevet standset for evigt.

 

Tid, forgængelighed og forfængelighed er temaer, som går igen i de nyere værker; Christian Lemmerz har fået drejet skulpturen GOD (1995/2009) i træ, en smuk abstrakt form, der giver mindelser om timeglasset, som løber ud, men som også kan vendes igen og igen. Erik A. Frandsen har i en sølvlignende bronzelegering skabt et relief af et blomstermotiv foran et vindue, som meget passende for hele relieffets sakrale udtryk, gengiver korsets form. Nina Sten-Knudsens Mater Dolorosa with Four Eyes (2008) er en hypnotiserende gengivelse af Maria-figuren, den lidende moder, med dobbelte øjne, en blanding af højtidelighed og humor, som er overraskende og dragende. Bevægende er også et helt nyt maleri af Michael Kvium Vinter (2010), som viser en chadorklædt kvinde som en forvildet sort skikkelse i et kridhvidt nordisk snelandskab.

 

Det er en udstilling, som viser fire modne kunstnere, der, når man også kigger tilbage i deres værk, arbejder med det digteren Søren Ulrik Thomsen har kaldt ”eksistentialerne”: livet, kærligheden, kroppen, tiden og døden.

Back to home

Faurschou Art Resources 2017 ALL RIGHTS RESERVED